„Przeznaczenie” Oświęcim

Nim zapłonęła pierwsza świeczka na pierwszym mityngu na Podbeskidziu, alkoholicy z Oświęcimia wcześniej spotykali się z aowcami z Rabki, Nowego Targu i Zakopanego w klubie „Abstynent” w Oświęcimiu. Kontakty te przyniosły duże efekty, a pierwszym owocem był mityng informacyjno – panelowy, który odbył się 13 października 1987 roku w salce katechetycznej przy kościele św. Maksymiliana, w którym oprócz grupy klubowiczów (Edward, Janek, Marian, Wiesiek, Janusz), uczestniczy grupa pacjentów oddziału odwykowego w Bulowicach. Kolejnym krokiem historii tej grupy jest pierwszy mityng który odbył się 26 października 1987 roku w pomieszczeniach klubu „Abstynent”. Grupa przyjmuje nazwę „Przeznaczenie” a pierwszym rzecznikiem zostaje wybrany Piotr. Pierwsze miesiące działalności grupy to wzloty i upadki, starcia pomiędzy grupą a klubem. Jednak przeznaczeniem grupy „Przeznaczenie” było przetrwać to, co najgorsze. Dużą pomoc i wsparcie w tamtym okresie grupa otrzymała od księdza Mirosława, który potrafił zahamować zwaśnionych alkoholików, a także zaproponował pomieszczenie dla grupy w salkach katechetycznych kościoła św. Maksymiliana. 4 marca 1989 roku odbył się pierwszy nocny mityng, już w nowym pomieszczeniu, w którym oprócz miejscowych alkoholików uczestniczyli aowcy grup ze Śląska, Krakowa i Bielska. Grupa rozrastała się niosąc posłanie i wsparcie dla nowopowstających grup w rejonie Podbeskidzia. Uczestniczy czynnie w spotkaniach itergrupy Galicyjskiej, a obecnie Intergrupy „Podbeskidzie” wnosząc wiele doświadczenia i pracy dla rozwoju ruchu AA w naszym rejonie. Do dzisiaj spotyka się w salkach przy kościele św. Maksymiliana w każdą środę.