Komunikat Powierniczego Zespołu ds. Infrastruktury IT

Przewodniczący Zespołu poszukuje do służby w Powierniczym Zespole ds. Infrastruktury IT dwóch czynnych zawodowo informatyków lub programistów – uczestników Wspólnoty AA. Szczególnie preferowani są kandydaci mający doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu technologii webowych, pełniący obecnie lub w przeszłości służbę łącznika internetowego w intergrupie lub regionie.
Zgłoszenia kandydatów, zawierające krótką informację o wykształceniu, umiejętnościach oraz przebiegu służby we Wspólnocie AA wraz z adnotacją „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby naboru do Zespołu IT” należy przesyłać na adres poczty elektronicznej kontakt@it.aa.org.pl w terminie do 24 maja 2020 r. Jako tytuł wiadomości proszę podać „Kandydat do Zespołu IT”.
Przewodniczący Zespołu
Sławomir K.

Rada Powierników
Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce