Prośba o pomoc finansową na niesienie posłania – osoby głuche i niedosłyszące

Zwracamy się z prośbą do Grup AA, Intergrup oraz Regionów o wsparcie finansowe niezbędne do niesienia posłania dla osób g/Głuchych i słabosłyszących. „Głuchy Świat” wymaga od nas słyszących AA szczególnego podejścia i działań. Nasz kontakt z nim opiera się głównie na ścisłej współpracy z tłumaczami PJM (skrót – polski język migowy), których pracę należy opłacać.

 Do tej pory udało się zapewnić finansowanie nowo powstałego mityngu online o zasięgu krajowym. Chcąc jednak służyć alkoholikom specjalnych potrzeb lokalnie i dbając o dostępność posłania AA będą potrzebne dodatkowe nakłady pieniężne, między innymi na zapewnienie tłumaczy podczas spotkań informacyjnych, tłumaczenie materiałów o AA oraz na wspieranie inicjatyw tych grup, które podejmą się zapraszania g/Głuchych na swoje mityngi.

Środki na niesienie posłania dla osób g/Głuchych i słabosłyszących prosimy kierować przelewem na konto Biura Służby Krajowej z dopiskiem darowizna „Świat Głuchy”  oraz dodatkowo podając dane wpłacającego np. Region Warta, Grupa Jest Sposób lub Paweł AA.

Nr konta: 33 1090 1043 0000 0001 0067 9467

dopisek „Świat Głuchy”

Dla wpłat z zagranicy: kod Swift (BIC) WBKPPLPP

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

3 Oddział w Warszawie, ul. Jana Pawła II 35, 00-899 Warszawa.