Warsztat studiowania kroków wg. Wielkiej Księgi

Jak wyzdrowieć z alkoholizmu robiąc 12 kroków w sposób opisany w Wielkiej Księdze.

Pomysł narodził się po raz pierwszy w 1940 roku w Cleveland w Stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych. Clarence S. i paru innych alkoholików aktywnie wychodziło na ulice w poszukiwaniu pijaków i przyprowadzano ich z barów
i rogów ulicznych.

Zimą 1941 roku grupa ,,Crawford” zorganizowała osobny miting, aby poma- gać nowicjuszom przy poznawaniu 12 kroków. W tym czasie AA liczyło już około 1000 członków i stało się prawie niemożliwe wprowadzanie każdego z nich z osobna w ten program. Aby uzyskać efekty w jak najkrótszym czasie warsztaty te zostały podzielone na cztery jedno godzinne sesje. Dla zaintere- sowanych istnieje broszurka w języku angielskim opisująca historię powstania tych warsztatów pt. ,,AA’s Forgotten Begining,the beginner’s classes”.

Niniejsze warsztaty mają na celu przeprowadzenie przez kroki i umożliwienie nowicjuszom ,,przebudzenia duchowego”. Wielka Księga będzie naszym po- dręcznikiem. Mamy zamiar przekazać sposób zdrowienia, posłanie AA, do- kładnie tak jak to robili pierwsi członkowie AA. Nie jest to, i nie powinna być, w żadnym wypadku moja, nasza prywatna interpretacja programu.

Wytyczne, które pomogą nam wspólnie przejść przez te warsztaty:

 1. Każdy uczestnik powinien przyjść na wszystkie cztery sesje.
 2. Najlepsze wyniki osiągniemy przychodząc z własnym sponsorem.
 3. Będziemy czytać Wielką Księgę, co może być pomocne dla tych, którzymają problemy z czytaniem.
 4. Każdy powinien mieć swoją własną Wielką Księgę, a jeśli nie jest w stanienadążyć podczas czytania powinien słuchać najlepiej jak potrafi.
 5. Odnośniki do stron i akapitów dotyczą polskiego czwartego wydaniaz roku 2018.
 6. Jesteśmy tutaj, aby podjąć konkretne działanie, o których pisze WielkaKsięga a nie, aby ją tylko słuchać.
 7. Krok piąty powinien być realizowany pomiędzy sesją 2-gą i 3-cią. Nie bę-dziemy go realizować tutaj.
 8. Sponsor powinien dzwonić i rozmawiać z nowicjuszem często, aby spraw-dzić jak sobie radzi i aby zaoferować swoją pomoc i zachętę podczas pracy.Jeśli zrobisz kroki dokładnie jak to opisane w Wielkiej Księdze wyzdrowiejesz z alkoholizmu!
 1. Bardzo ważne jest, aby podczas pisania kroku czwartego skorzystać pomocy swo- jego sponsora lub innego AA z doświadczeniem (weterana). Wiele osób próbuje pi- sać czwarty krok i dziwi się po paru tygodniach, dlaczego jeszcze nie skończył.
 2. Bardzo niebezpiecznie jest pracować samemu nad sprawami duchowymi.
  Proszę, aby wszyscy nowicjusze wpisali się na listę podając swój numer telefonu, jeśli chcą, aby ktoś do nich zadzwonił i pomógł w tych najbliższych tygodniach. Był to sposób stosowany w pierwszych latach AA, kiedy to właśnie sponsor wyciągał pomocną dłoń, a nie tak jak teraz, czekał na kryzys i telefon od sponsorowanego.
 3. Kto z was ma pragnienie poznania 12 kroków w najbliższych tygodniach niech podniesie rękę.
 4. Kto jeszcze nie ma sponsora? Jeśli ktoś nie ma sponsora będzie mu on tymczasowo przypisany.

(Czytanie , str. XIX, pierwszy akapit)
,,My, Anonimowi Alkoholicy, liczymy (…) Poza tym jesteśmy pewni, że nasz sposób życia przynosi korzyści wszystkim”

Podczas tej sesji postaramy się odpowiedzieć bazując na Wielkiej Księdze i własnych doświadczeniach na trzy podstawowe pytania:

 1. Czy jestem alkoholikiem?
 2. Czy potrzebuję pomocy?
 3. Czy mam chęć podjęcia pewnych działań, aby tę pomoc otrzymać?

Krok pierwszy

,,Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, – że nasze życie stało się niekierowalne”.

Znaczenie słów; bezsilność, bezradność, przyznać się, nie kierowanie, dno.

 1. Czy na pewno jestem alkoholikiem?
 2. Czy jestem bezsilny tylko i wyłącznie wobec alkoholu?
 3. Poddanie się jest sprawą podstawową, aby wyzdrowieć z alkoholizmu apierwsze trzy rozdziały Wielkiej Księgi poświęcone są temu właśnie pro- cesowi, aby przyznać, że mamy problem. Sugerujemy przeczytanie tych rozdziałów w całości w celu znalezienia ,,swojej prawdy” dotyczącej alko- holu i alkoholizmu.

Książka rozpoczyna się opisem fizycznych i psychicznych symptomów alkoho- lizmu. Następnie sugeruje przyznanie się do alkoholizmu, do czego jednak po- trzebna jest wiedza, czym się przejawia ta choroba.

Aby tego dokonać posłużmy się informacjami z rozdziałów 1, 2, 3 oraz pierw- szej strony rozdziału czwartego.

(Czytanie, str. XXXIV, drugi akapit)
,,Lekarz, który na naszą prośbę (…)jest obrazem niekompletnym”

(Czytanie, str. XXXVI, drugi akapit)
,,Wierzymy, co sugerowaliśmy (…) i stają się zdumiewająco trudne do rozwią- zania”.

(Czytanie, str. XXXVII, pierwszy akapit)
,,Mężczyźni i kobiety piją (…) nadzieja na powrót do zdrowia jest znikoma”.

Tak, więc mamy nie normalną reakcję i obsesję umysłu, które skazują nas na picie. Warto jednak pamiętać, że choć ciało alkoholika nigdy nie ,,wyzdrowie- je” to umysł może! Gdyby alkoholizm był jedynie chorobą ciała wystarczyłoby tylko przestać pić i byłoby to całkowite rozwiązanie problemu. ,,Po prostu powiedz Nie !” nie działa (ang. ,,just say no”). Aspekt psychiczny powoduje, że potrzebujemy ,,całkowitej zmiany psychiki”.

(Czytanie, str. XXXVII, drugi akapit)
,,Z drugiej strony (…) przestrzeganie kilku prostych reguł”(12 kroków

(Czytanie, str. XXXVIII, w pierwszym akapicie) ,,Znam wiele sytuacji (…) niż do podjęcia walki”.

Rozdział 1 pt. ,,Opowieść Bila” zawiera idealny opis alkoholika. Czytając go proszę szukajcie podobieństw nie różnic, gdyż nie każdy osiągnął tak niskie dno. Spróbujcie zidentyfikować się ze stylem, w jakim Bil myślał, pił i czuł. Pierwsza połowa tego rozdziału to przykład, opis problemu; druga nakreśla duchowe rozwiązanie, które było udziałem Bila.

(Czytanie, str. 8, drugi akapit)
,,Żadne słowa nie są w stanie (…) zostałem zmiażdżony. Alkohol był moim pa- nem.”.

Jest to perfekcyjny opis dna.
Przejdźmy teraz do rozdziału 3-go ,,Więcej na temat alkoholizmu”

(Czytanie, str. 30, pierwszy akapit)
,,Większość z nas niechętnie przyznało się do bycia prawdziwymi alkoholikami (…) wielu goni za nią aż do bram szaleństwa lub śmierci”.

Te dwa akapity potwierdzają, że jesteśmy inni od przeciętnego

nie-alkoholika w obydwu aspektach, cielesnym i umysłowym. Nieprawdą jest, że potrafimy kontrolować i cieszyć się piciem.

Kiedykolwiek próbowałem kontrolować moje picie nie cieszyłem się nim, a kiedy się nim cieszyłem nie byłem w stanie go kontrolować.

Rozdział ten daje więcej przykładów obsesji umysłu dotyczącej alkoholu.

(Czytanie, str. 35, drugi akapit)
,,Jaki rodzaj myślenia dominuje u alkoholika (…) O czym myśli?”

Następny akapit opisuje historie Jima. Jim był miłym facetem. Odnosił sukce- sy. Pić zaczął w wieku 35 lat. Weterani próbowali mu pomóc przerobić pierw- sze dwa kroki, lecz on wracał do picia jeszcze siedem razy gdyż nie był w sta- nie podążać drogą duchowego rozwoju w sposób opisany w tej książce. Po każdym jego powrocie weterani z nim pracowali (w tamtych czasach nie zo- stawiało się alkoholika samemu sobie tylko, że zapił). Jim nie robił kroków, więc nie osiągał całkowitej zmiany psychiki, o której wcześniej pisał Dr. Sil- kworth. Nadal wierzył że wypicie whiskey z mlekiem nie będzie miało na niego wpływu szczególnie na pełny żołądek. Strona 36 (drugi akapit) określa taki rodzaj myślenia jako ,,szaleństwo”. Szaleństwem alkoholizmu nie są te wszyst- kie wariackie rzeczy, które robiliśmy pijąc, rozbijanie samochodów, areszto- wania czy krzywdzenie innych fizycznie czy psychicznie.

Szaleństwo alkoholizmu polega na tym, że wierzymy w kłamstwo, iż możemy wypić pierwszy kieliszek bez żadnych konsekwencji.

Wygląda na to, że mamy do wyboru tylko dwie opcje;

 1. Być skazanym na śmierć.
 2. Żyć w oparciu o program duchowy.

Jeśli wybierzesz opcję drugą to możesz mieć pewność, że jest możliwe, a na- wet gwarantowane, przebudzenie duchowe, zakładając, że zachowasz otwar-

ty umysł i będziesz przerabiał 12 kroków tak jak jest to opisane w Wielkiej Księdze.

Przed rozpoczęciem kroku pierwszego zastanówmy się jeszcze raz, na czym polega cierpienie alkoholika.

Jeśli nie jestem w stanie pić bezpiecznie z powodu alergii ciała i nie mogę przestać pić z powodu obsesji umysłu to znaczy, że jestem bezsilny wobec al- koholu (pierwsza część kroku pierwszego). Jeśli cierpię z powodu symptomów choroby duszy, to Moje życie jest nie kierowalne.

Wielka Księga określa dokładnie, co mamy zrobić, aby przyznać się, że jestem alkoholikiem.

(Czytanie, str. 30, drugi akapit)
,,Przekonaliśmy się, że musimy bezwarunkowo (…) a nie odwrotnie”.

Czy jesteś gotowy, z głębi duszy, przyznać się, że jesteś alkoholikiem?(Tak / Nie)

Jeśli tak to gratuluję, krok pierwszy zrobiony. Jeśli jeszcze nie jesteś zupełnie przekonany to sugeruję przez najbliższe parę dni przegadać to ze swoim spon- sorem.

Skoro już przyznaliśmy, że jesteśmy alkoholikami zobaczymy co musimy zro- bić, aby wyzdrowieć. Jeśli nie mamy pewności czy potrzebujemy jakąś siłę większą od nas samych, autorzy Wielkiej Księgi napisali:

(Czytanie, str. 43, ostatni akapit)
,,Powtórzmy (…) obrona musi nadejść od Siły Wyższej”

Dr, Silkworth stwierdził, że podstawowy problem leży raczej w umyśle a nie w ciele alkoholika. Spróbujmy ocenić czy mamy ciało i umysł alkoholika.

(Czytanie, str. 44, pierwszy akapit)
,,Kiedy szczerze chcesz (…) może pokonać jedynie doświadczenie duchowym”

 1. Czy, jeśli naprawdę tego chciałeś, byłeś w stanie całkowicie przestać pić samemu?
 2. Gdy piłeś, czy byłeś w stanie kontrolować ile wypiłeś?

Jeśli odpowiemy na te dwa pytania przecząco to wg Wielkiej Księgi, prawdo- podobnie jesteśmy alkoholikami. Przejrzyjmy się teraz trzeciemu aspektowi kroku pierwszego; chorobie duszy, co zawiera się w słowach,,…..że nasze życie stało się niekierowalne”. Teraz, po tym jak staliśmy na nogi fizycznie, powinni- śmy zająć się odnową duchową.

(Czytanie. Str. 52, pierwszy akapit)
,,Mieliśmy zapytać samych siebie (…) Oczywiście, że tak”

Spróbujmy odnaleźć symptomy choroby duszy zamieniając te zdania w pyta- nia próbując na nie odpowiedzieć.

 1. Czy mieliśmy kłopoty w osobistych stosunkach z ludźmi? (Tak/Nie)
 2. Czy nie potrafiliśmy kontrolować naszych emocji? (Tak/Nie)
 3. Czy byliśmy ofiarami nieszczęść i depresji? (Tak/Nie)
 4. Czy nie byliśmy w stanie związać końca z końcem? (Tak/Nie)
 5. Czy mieliśmy poczucie bezpieczeństwa? (Tak/Nie)
 6. Czy byliśmy pełni lęków? (Tak/Nie)
 7. Czy byliśmy nieszczęśliwi? (Tak/Nie)

8. Czy nie potrafiliśmy pomagać innym? (Tak/Nie)

Jeśli odpowiedziałeś na kilka z tych pytań twierdząco to znaczy, że życie stało się nie kierowalne i , że tylko przemiana duchowa może to zmienić.

(Czytanie, str. 44, drugi akapit)
,,Dla kogoś, kto uważa się za ateistę (…) to nie zawsze łatwa alternatywa.”

Czasem słyszymy na mitingach, ,,Kiedy czuję, że wraca obsesja, przypominam sobie jak to było pod koniec mojego picia a to pomaga mi pozbyć się natrętny- ch myśli o alkoholu”. Byłaby to dobra rada, ale tylko przy założeniu, że mam ja- kąś mentalną obronę przeciwko alkoholowi. Powyższy fragment stwierdza, że czasami jednak takiej obrony psychicznej nie mamy. Czyli; czasami mamy a czasami nie mamy! Problem w tym, że nikt nie wie, kiedy to ,,czasami” będzie. Ja sam nie jestem w stanie utrzymać trzeźwości. Gdybym miał jakąś ochronę to nie byłbym bezsilny wobec alkoholu. Tylko Siła Wyższa ode mnie, jest w stanie mi pomóc!


Krok drugi

,,Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.”

Znaczenie słów; wiara, przekonanie, odrodzenie, zdrowie psychiczne, zdrowy rozsadek, duchowość, religijność.

Rozdział czwarty ,,My agnostycy” daje wiele wskazówek i informacji dotyczą- ce tego kroku. Przeczytajcie go w całości. W celu zrozumienia jak robić ten krok omówimy cztery główne pytania. Czytając ten rozdział postarajcie się znaleźć na nie odpowiedz:

 1. Czy wierzysz, lub czy może chcesz uwierzyć, że istnieje jakaś siła, która pomoże ci rozwiązać twój problem?
 2. Czy masz jakąś koncepcję siły wyższej, która ma wg ciebie sens?
 3. Czy ta siła (Bóg) jest wszystkim a jeśli nie to czy jest niczym?
 4. Gdzie znaleźć tę siłę?

W tym rozdziale Wielka Księga określa pewne wytyczne do kroku drugiego. W ogólnym zarysie powinniśmy odsunąć na bok wszystkie uprzedzenia. Mu- simy wyrazić przynajmniej chęć uwierzenia. Musimy dojść do własnej koncep- cji Boga. Musimy uznać możliwość istnienia tej siły. Musimy starać się znaleźć tę siłę. Spróbujmy odpowiedzieć na następujące pytania:

(Czytanie, str. 47, drugi akapit)
,,Czy wierzę teraz?(…) można zbudować cudownie trwałą konstrukcję ducho- wą”

Jeśli nie mamy pojęcia, czym dla nas może być Siła Większa, Wielka Księga na stronie 46-49 podaje kilka pomysłów: Bóg, Siła Wyższa, Najwyższa istota,

Twórcza Inteligencja, Duch Wszechświata, Potęga, Sens czy Inteligentna Siła Sprawcza. Ważne jest , aby to była twoja własna koncepcja Boga, i że dla cie- bie ma ona sens.

W ramach tego kroku jesteśmy postawieni przed pewnym wyborem tak zwa- nym ,,wyborem drugiego kroku”.

(Czytanie, str. 53, pierwszy akapit)
,,Kiedy staliśmy się alkoholikami (…) Jaki był nasz wybór?”

Zastanówcie się przez chwilę i spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie.
Jeśli wierzymy w to, co jest napisane w tej książce, w doświadczenie tysięcy zdrowiejących alkoholików, którzy już przeszli ten proces przed nami, może- my śmiało odpowiedzieć: TAK, istnieje.

Załóżmy na moment, że jest odwrotnie, że Bóg nie istnieje w naszym życiu. Może nie jest On częścią nas. Jeśli tak , to nie możemy posunąć się dalej. Jeśli naprawdę jeste- śmy bezsilni to potrzebujemy Boga bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

(Czytanie, str. 55, pierwszy akapit)
,,Oszukiwaliśmy samych siebie (…) fakty tak stare jak sama ludzkość.”

Teraz już wiemy gdzie znaleźć Boga Jest on w głębi każdego z nas.(Czytanie, str. 55, drugi akapit od końca rozdziału)

,,W książce tej przeczytasz o doświadczeniu człowieka (…) Objawił się nam, gdy się do niego zbliżyliśmy.”

Możemy, więc teraz przejść do następnego kroku.


Krok trzeci

,,Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy”

Znaczenie słów;
powierzyć, decyzja, wola, opieka, ustalenie światopoglądu.

Czy i jak rozumiem słowa: „ …jakkolwiek Go pojmujemy” ?

Wyjaśnijmy kilka słów w tym kroku.

 1. Podjęcie decyzji – sugeruje, że nastąpi jakieś działanie, samo podjęcie de-cyzji jeszcze nie jest tym działaniem.
 2. Wola = myśli
 3. Życie = uczynki, działanie (przeszłe, obecne, i przyszłe)

Przeczytaj ten krok używając tych zamienników :

,,Podjęliśmy decyzję aby powierzyć nasze myśli i nasze czyny opiece Boga jak- kolwiek Go rozumieliśmy”.

(Czytanie, str. 60, przedostatni akapit zaraz po a,b,c) ,,Zyskawszy owe przekonanie (…) i co dokładnie robimy?”

Musimy spełnić kilka dodatkowych warunków (czyt. Str. 60 – 63).

 1. Musimy przestać udawać Boga.
 2. Musimy dojść do przekonania, że błędne jest opieranie życia na naszejwłasnej woli.
 3. Musimy pozwolić Bogu być Bogiem. On nami pokieruje. Jesteśmy, więcprzygotowani do podjęcia decyzji przy pomocy tych kilku sugestii.

Teraz Wielka Księga daje nam tzw. obietnice kroku trzeciego

(Czytanie, str. 63, pierwszy akapit)
,,Kiedy szczerze przyjęliśmy taką postawę (…)Narodziliśmy się na nowo”.

Potwierdzimy teraz naszą decyzję czytając modlitwę do trzeciego kroku:

(Czytanie, str. 63, przedostatni akapit)
,,Boże, ofiaruję siebie Tobie (…) abym zawsze spełniał Twą wolę”.

Pytania dotyczące Światopoglądu;

 1. Zdefiniuj co dla ciebie znaczy duchowość? Tak jak rozumiesz ją właśnie teraz.
 2. Jaka jest różnica między wiarą a przekonaniem? Teraz napisz w co wie- rzysz, gdzie twoje oparcie duchowe.
 3. Czy kierujesz własnym życiem , a może i cudzym?
 4. Różnica pomiędzy kierowaniem a dokonywaniem wyboru?
 5. Czy odróżniasz pokarm spożywczy od pokarmu duchowego? Opisz róż-nicę
 6. Opisz dary i bogactwa z którymi się rodzimy /tabela w załączeniu/.
 7. Człowiek jest doskonały czy raczej niedoskonały? Argumentacja za lubprzeciw wskazana, ba bardzo potrzebna. Napisz ją.
 8. Kto lub co może nam zapewnić stabilne poczucie bezpieczeństwa? Czyjest to możliwe i potrzebne?
 9. Bóg, Stwórca, Natura, Religia – czym dla Ciebie są?
 10. Jeśli nie Bóg – to kto? Opisz to w zrozumiały dla Ciebie i innych sposób.
 11. Co znaczy wierzyć w Boga – jakkolwiek go pojmujemy?
 12. Jaka jest – Twoim zdaniem – różnica pomiędzy wiedzą a świadomością?
 13. Dlaczego ludzie używają pojęć: sumienie i moralność? Opisz różnicę, je-śli myślisz, że takowe są.
 14. Człowiek – trzy sfery ; ciało, umysł, dusza. Opisz jak rozumiesz każdą znich. Prostota mile widziana
 15. Czy życie ma dla ciebie sens? Ujmij to w kilku prostych słowach.

Dary otrzymane od natury – Boga

Wszechświat – łącznie z mała kulką w tej niebotycznej przestrzeni zwanej Ziemią

Przyroda – bez której niemożliwe jest nasza egzystencja i jest stworzona dla nas

Ciało Życie Ciało fizyczne – z całym jego Bogactwem Zmysły Instynkty Zakodowanie 95% czynności ciaładzieje się poza naszą świado- mością RozkoszSamo leczenie Ból
Głód Utrzymywanie równowagi Ocena odległo- ściEwolucja wie- kowa–płynna zdolność przemijania zmian wieko- wych -niemowlęc- two, -dzieciństwo, -młodzieńczo-ść, -dojrzałość, -starość.
Umysł
Serce – miesz- kanie uczućMyśliciel Obserwator Zrozumienie Kojarzenie Zalety
Wady
Talenty
Piękno – Este- tyka Kodowanie – nawyk Automatyzacja Kokieteria Rozpoznanie zagrożenia Więzy krwi
Dusza Wolność MiłośćGodność UczuciaŚwiadomość – inaczej jaźńSumienie Radość Szczęście Kochanie Zakochanie Potrzeby – zwłaszcza po- trzeby Boga Indywidualno-ść–niepowta- rzalność, odrębność Tworzenie Uległość Cierpienie UfnośćPotrzeby du- chowe Wyobraźnia Rozum Pamięć

Sen

Uwaga: Zmysły – jedyna możliwość poznania rzeczywistości, Ciało – dorasta, Dusza – dojrzewa, Prawa – Boskie, Natury, Ludzkie* Jeśli według ciebie ten dar przypisujesz innej sferze, śmiało zmieniaj to w tabeli. Szukaj innych darów, bo z pewnością jest ich więcej

Zacznijmy teraz porządkowanie naszych spraw osobistych, których pierw- szym etapem jest…


Krok czwarty

,,Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną”

Znaczenie słów; egoizm, egocentryzm, uczciwość, bez uprzedzeń, lęk, strach, moralność, obrachunek, inwentura.

Ustalenie poglądów: zachowania niezgodne i zgodne z poglądami.

Uczciwość.

 • Czym jest dla Ciebie uczciwość?
 • Dlaczego uczciwość jest tak ważna?
 • Napisz 5 przykładów zachowań niezgodnych z poglądami, może to być np;ukrywanie prawdy, mówienie półprawdy, szukanie wykrętów, ,,pokrętne”, myślenie/racjonalizacja, udawanie kogoś innego, kłamstwo, pomniejszanie, nadskakiwanie ludziom, oszukiwanie, niedotrzymywanie obietnic, itd.
 • Napisz 5 przykładów dotyczących swoich uczciwych zachowań.Stosunek do siebie.
 • Jaki stosunek do siebie miałaś/eś w przeszłości?
 • Czy jest w Tobie coś, czego nie możesz zaakceptować?
 • Napisz 5 przykładów sytuacji, w których siebie nienawidziłaś/eś?
 • Podaj 5 przykładów sytuacji w których byłaś/eś zadowolona/y i akcepto-wałaś/eś siebie takim, jakim byłaś/eś (jesteś).

Odpowiedzialność

 • Jak rozumiesz odpowiedzialność, czym ona jest dla Ciebie?
 • Jakie znaczenie ma osobista odpowiedzialność człowieka?
 • Co to znaczy być odpowiedzialnym?
 • Podaj 5 przykładów sytuacji, w których zachowałaś/eś się nie odpowie-dzialnie.
 • Podaj 5 Przykładów sytuacji w których zachowałaś/eś się odpowiedzialnie.Dojrzałość
 • Co rozumiesz przez to określenie?
 • Jak Twoim zdaniem zachowuje się człowiek dojrzały?
 • Jakie cechy charakteryzują, Twoim zdaniem, dojrzałą osobę?
 • Podaj 5 przykładów sytuacji, swoich niedojrzałych zachowań.
 • Podaj 5 przykładów sytuacji, swoich dojrzałych zachowań.Wykonywanie pracy
 • Jakie jest Twoje zdanie na temat terminowego wykonywania zaplanowanej pracy?
 • Jak się czujesz, odkładając coś na później?
 • Podaj 5 swoich przykładów sytuacji, kiedy odkładałaś/eś prace na później?
 • Podaj 5 swoich przykładów sytuacji, kiedy zaplanowaną prace wykonałeśw terminie.Kontrola
 • Jakie uczucia rodzą próby narzucenia komuś kontroli (u osoby kontrolują- cej i kontrolowanej)?
 • Jakie negatywne skutki wynikają z kontrolowania innych ludzi?
 • Podaj 5 przykładów zachowań, kiedy próbowałeś kontrolować inną osobę ibyło to szkodliwe dla ciebie i drugiej osoby.
 • Podaj 5 przykładów, w których siebie ,,odpuściłaś/eś” i kiedy zaniechałaś/eś kontroli.

Akceptacja niedoskonałości

 • Czy potrafisz zaakceptować niedoskonałość w sobie i innych, czy też stara- sz się każdego ,,naprawiać” za pomocą krytyki.
 • Co sądzisz o potrzebie akceptacji niedoskonałości?
 • Podaj 5 przykładów zachowań, w których dążyłaś/eś do perfekcjonizmu ibyłaś/eś krytyczna/y wobec siebie i innych.
 • Podaj 5 przykładów, kiedy byłaś/eś tolerancyjny wobec siebie i innych
 • i umiałaś/eś zaakceptować niedoskonałość (własną lub drugiej osoby).Perfekcjonizm
 • Na czym polega Twoim zdaniem perfekcjonizm (co to takiego)?
 • Co to jest doskonałość?
 • Jakie korzyści można osiągnąć z niedoskonałości?
 • Podaj 5 przykładów w sytuacji, w których chciałaś/eś być doskonały
 • Podaj 5 przykładów sytuacji , w których zaakceptowałaś/eś niedoskonało-ść swoją lub drugiej osoby?Stosunek do siebie w relacji do innych
 • Czy czujesz się czasami jak ofiara?
 • Czy często użalasz się i litujesz nad sobą?
 • Do kogo czujesz wdzięczność?
 • Podaj 5 przykładów sytuacji, w których poddałaś/eś się uczuciu litości
 • nad sobą.
 • Podaj 5 przykładów sytuacji, w których przeżywałaś/eś szczerą wdzięcz-ność i postępowałaś/eś w imię tej wdzięczności.Szacunek do siebie
 • Napisz, jak możesz zyskać szacunek do samego siebie?
 • Podaj 5 przykładów prób zyskiwanego szacunku do siebie przez wywyż-szanie się nad innymi (,, mania wielkości”, ,,fałszywa duma”).
 • Podaj 5 przykładów zyskiwanego szacunku do siebie przez postępowaniezgodne z tym , jak uważasz, że powinnaś/eś postąpić.

Wiara i odwaga

 • Napisz swoją definicje wiary i odwagi.
 • Jakie miejsce zajmuje obecnie w Twoim życiu wiara i odwaga?
 • Czy decyzje swoje podejmujesz obecnie, kierując się wiarą i odwagą?
 • Podaj 5 przykładów sytuacji, kiedy kierował Tobą strach.
 • Podaj 5 przykładów sytuacji, w których kierowałaś/eś się wiarą i odwagą.Porównywanie
 • Co sądzisz o porównywaniu siebie do innych ludzi?
 • Co wtedy staje się z Twoim zadowoleniem z siebie?
 • W jaki sposób porównywanie wywołuje zawiść i zazdrości?
 • Podaj 5 przykładów sytuacji, w których porównywanie doprowadziło Ciędo uczucia zawiści, zazdrości lub użalania się nad sobą.
 • Podaj 5 przykładów sytuacji, w których odczułaś/eś ulgę, zaprzestając po-równywania się z innymi, nie doprowadzając się do uczucia zawiści i za- zdrości.Poczucie własnej wartości
 • Napisz, z czego wypływa poczucie własnej wartości?
 • Wymień sytuacje, w których lubisz siebie (wg schematu):
 • Lubię siebie, kiedy……………………………………………………………………Uwolnienie się od poczucia winy
 • Poczucie winy wynika z popełnienia czynu, który jest niezgodny z Twoimi wartościami, poglądami. Możliwe, że czujesz się winna/y, bo kradłaś/eś, kłamałaś/es, oszukiwałaś/eś, skrzywdziłaś/eś kogoś, zniszczyłaś/eś coś, by- łaś/eś niewierna/y itd.
 • Co wiesz na temat radzenia sobie z poczuciem winy?
 • Podaj 5 przykładów sytuacji, za które czujesz się winna/y, zwłaszcza sytu-acji, o których nigdy nie rozmawiałaś/eś, a których wspomnienie wciążwywołuje w Tobie poczucie winy.
 • Podaj 5 przykładów wskazujących na to, że odczułaś/eś ulgę, mówiąc ko-

muś o tym, co wywołało w Tobie poczucie winy.

Proces odżałowania

 • Jakie ciężkie straty lub krzywdy (śmierć bliskiej osoby, rozwód, zerwania) przeżyłaś/es w swoim życiu?
 • Jak czujesz się obecnie w związku z każdą z tych strat (wspominając je)?
 • Czy potrafiłaś/eś się z tymi stratami pogodzić, czy też żal z ich powodu
 • nadal odbiera Ci spokój i pogodę ducha?
 • Podaj 5 przykładów zachowań, w których nie pogodziłeś się z doznanąstratą lub krzywdą.
 • Podaj 5 Przykładów sytuacji, dzięki którym pozwoliłaś/eś sobie na
 • odżałowanie doznanej straty(krzywdy).Zazdrość i nienawiść i urazy
 • Czym różni się Twoim zdaniem złość od nienawiści?
 • Jakie jest Twoje zdanie na temat wyrażania złości?
 • Co wywołuje w Tobie największe urazy?
 • Jak radzisz sobie z urazami?
 • Podaj 5 przykładów sytuacji, w których wyraziłaś/eś złość w sposób
 • niezgodny z Twoimi obecnymi poglądami na ten temat (przykładami mogąbyć sytuacje, w których rozładowałaś/eś złość w sposób destrukcyjny, lub wymień urazy, jakich nabrałaś/eś do jakiejś osoby w związku z jej postępo- waniem).
 • Podaj 5 przykładów, jak poradziłaś/eś sobie ze złością w sposób zgodny
 • z Twoimi poglądami.Sprawy dotyczące płci i seksu
 • Jakie znaczenie miały i mają dziś pleć i seks w Twoim życiu?
 • Wyjaśnij, co sadzisz o roli, jaką płeć i seks odgrywają
 • w Twoich stosunkach z innymi ludźmi.
 • Podaj (z przeszłości) 5 przykładów sytuacji, takich sytuacji związanych
 • z płcią i seksem, które były niezgodne z Twoimi obecnymi poglądami.
 • Podaj 5 przykładów sytuacji, w których Twoje zachowanie związane z płcią

i seksem było zgodne z Twoimi obecnymi poglądami.

Zazdrość

 • Podaj swoją definicje zazdrości?
 • Czym przejawia się zazdrość i co ją wywołuje?
 • Jak radzisz sobie dziś z tym uczuciem?
 • Podaj 5 przykładów sytuacji (zachowań), w których kierowałaś/eś
 • się zazdrością?
 • Podaj 5 przykładów sytuacji, w których poradziłaś/eś sobie z tym uczu-ciem, jak to zrobiłaś/eś?Troska o innych
 • Co to znaczy troszczyć się o kogoś?
 • Co to znaczy , że Ci na kimś zależy?
 • Podaj 5 przykładów sytuacji, w których okazałaś/eś obojętność i brak tro-ski o drugiego człowieka.
 • Podaj 5 przykładów zachowań, w których okazałaś/eś troskę o drugiegoczłowieka.Intymność i miłość
 • Na czym polega Twoim zdaniem intymność?
 • Jak dziś, a jak kiedyś rozumiałaś/eś miłość?
 • Co to znaczy kochać?
 • Podaj 5 przykładów, w których wymuszałaś/eś (żądałaś/eś) miłości
 • od konkretnych osób.
 • Podaj 5 przykładów, okazałaś/eś miłość.Egocentryzm
 • Jaki wpływ ma na Ciebie przesadne zajmowanie się sobą (samolubstwo)?
 • Czym jest centrum uwagi obecnie w Twoim życiu?
 • Czym różni się egocentryzm od egoizmu?
 • Podaj 5 przykładów zachowań, w których Twój przesadny egocentryzm lubzainteresowanie alkoholem kogoś skrzywdziły.

• Podaj 5 przykładów zachowań, w których dzięki twemu nowemu ,,centrum uwagi” udało Ci się nikogo nie skrzywdzić.

Cechy charakteru

Wymień swoje dodatnie i ujemne cechy charakteru ……………………..

Tabelki kroku IV

I Tabelka; Urazy, Złość
Osoba lub Przyczyna Ma to wpływ Jakie wady mną instytucja na moje kierowały

II Tabelka; Strach, Lęk III Tabelka; Seks

IV Tabelka; Serdeczność, miłość i życzliwość
(kolumny wypełniamy jw.) Jakie intencje mną kierowały

(Czytanie, str. 64, pierwszy akapit)
,,Następnie podjęliśmy zdecydowane działania (…) dotrzeć do przyczyn i uwa- runkowań.

Pamiętajmy, Wielka Księga mówi, że podjęliśmy pracę nad tym krokiem od razu, natychmiast. Nie czekając. Musimy pozbyć się tych wszystkich przypa- dłości, które blokują nas od kontaktu z Bogiem jakkolwiek go pojmujemy, gdyż w przeciwnym razie to, co do tej pory uzyskaliśmy będzie stracone. Czymże, są te przyczyny i warunki, o których mówi Wielka Księga? Używa ona wiele różnych słów na określenie tych samych rzeczy. Opis czwartego kroku zaczy- na się porównaniem osobistej inwentury do bilansu przedsiębiorstwa.

(Czytanie, str. 64, drugi akapit)
,,Dlatego rozpoczęliśmy od dokonania osobistej inwentury (…) nie może sam siebie oszukiwać co do wartości swoich produktów”.

Następnie znajdujemy dokładne instrukcje jak dokonać tej inwentury.

(Czytanie, str. 64, przedostatni akapit)
,,Dokładnie to samo zrobiliśmy z naszym życiem (…) zastanowiliśmy się, w jaki sposób objawiało się ono najczęściej”.
Zrobimy to w trzech różnych aspektach, w których manifestuje się nasz ego- izm.

1. Uraza 2. Strach 3. Seks

Zapewniam was, że nie jest to trudny ani nudny proces. Ze wskazówkami zawartymi w Wielkiej Księdze będzie to bardzo proste i jasne.

Ad 1. Urazy
(Czytanie, str. 64-65, ostatni akapit)
,,Uraza jest złoczyńcą ,,numer jeden” (…).dochodzimy do siebie również psy- chicznie i fizycznie”.

Zacznijmy od spisania listy osób, instytucji i zasad moralnych, które wprawiały nas w złość. Stanowić będzie ona pierwszą kolumnę obrachunku:

ludzie:

ojciec siostra babcia żona ksiądz prawnik pracownik nauczyciel dziewczyna

ojczym brat dziadek ciotka rabin sędzia wierzyciel przyjaciel

chłopak

matka
siostra przyrodnia teściowa
wujek
pop
doktor
kolega z pracy znajomy

kurator

macocha
brat przrodni mąż kuzyn(ka) policjant pracodawca kolega z pracy

kolega z dzieciństwa przyjaciel AA

kolega z wojska itp.

instytucje:

małżeństwo kościół autorytety rząd filozofia szpital

zasady moralne:

religia
system edukacyjny inne narodowości

10 przykazań życie po śmierci

prawo
system opieki medycznej itp

Jezus Chrystus

Bóg Szatan Piekło

zemsta śmierć cudzołóstwo

niebo
7 grzechów głównych itd itd

Pierwsza kolumna jest wypełniona. Druga kolumna ,,przyczyny”.

,,Pytaliśmy samych siebie o przyczyny tych wrogich uczuć”. Co takiego oni, ci na liście, zrobili, że jesteś zły?

Uwaga: niewykluczone, że mamy kilka uraz w stosunku do tej samej osoby czy instytucji. Należy je wszystkie zapisać.

Trzecia kolumna ,,ma wpływ na moje”
Do jej wypełnienia wykorzystamy listę siedmiu obszarów naszego życia:

1. poczucie własnej wartości (jak my sami siebie widzimy) 2. pieniądze (finanse)
3. ambicje (nasze plany na przyszłość)
4. związki osobowe

5. seks
6. poczucie bezpieczeństwa (emocje, spokój) 7. duma (pycha) (co wg nas inni myślą o nas)

Gdy wszystkie trzy kolumny są już wypełnione powinniśmy, wg Wielkiej Księ- gi, pomodlić się za tych, w stosunku, do których czujemy urazę. Dlaczego? Bo musimy się ich pozbyć. Dlaczego, czyż nie mamy racji mówiąc uzasadnione powody, czuć w stosunku do nich złość? Czy nie mamy do tego prawa?

(Czytanie, str. 67, pierwszy akapit)
,,To oczywiste, że życie z głęboką urazą (…)ale dla alkoholików są trucizną”.

Kilka następnych akapitów zajmuje się modlitwą. (Czytanie, str. 68, pierwszy akapit)
,,Oto kurs, jaki obraliśmy (…) .Bądź wola Twoja”.

Zróbmy teraz kilka przykładów trzech pierwszych kolumn na tablicy. Pamiętajcie aby pisać kolumny od góry w dół, najpierw pierwsza kolumna po- tem druga, itd. Jeśli będziemy to robić od lewej do prawej to możemy się po- gubić. Dla waszej informacji, sposób, w jaki teraz będziemy pracować był bar- dzo często praktykowany we wczesnych latach AA, gdy wiele osób nie umiało pisać i czytać. W takich przypadkach sponsor był tą osobą, która

pomaga sponsorowaniu.
Podyktujcie mi teraz kilka imion, wobec których czujecie największe urazy z waszych list do pierwszej kolumny…….(piszemy na tablicy przykłady od uczestników)…….

W drugiej kolumnie starajmy się spisać fakty, prawdę, unikajmy takich słów jak ,,nigdy” ,,zawsze” itp. Np. ,,moja mama nigdy mnie nie kochała” – to po pro- stu może nie być prawdą, bo przecież czasami mama mnie kochała. Starajcie się być precyzyjni i piszcie raczej ,,bardzo często mama mnie kochała”. Jeśli napiszemy w drugiej kolumnie coś, co nie jest zgodne z prawdą to cały ten ob- rachunek okaże się nie prawdziwy, przekłamany…

(piszemy na tablicy przykłady)…

W trzeciej kolumnie postarajmy się przeanalizować wszystkie siedem obsza- rów naszego życia z poprzedniej strony dla każdego przypadku, (każdego wiersza obrachunku). Każda z przyczyn w kolumnie drugiej może mieć wpływ na kilka aspektów naraz, a w niektórych przypadkach nawet na wszystkie sie- dem.

Jeśli czegoś z tym nie zrobimy to możemy wrócić do picia i umrzeć, jest to bardzo niebezpieczne dla nas alkoholików!

Po wypełnieniu pierwszych trzech kolumn pomódlmy się za tych ludzi. Powin- niśmy przynajmniej mieć pragnienie modlitwy.

Modlitwa ma pomóc mnie nie im.

(Czytanie, str. 68, pierwszy akapit jeszcze raz, ale tylko końcówka)
,,To chory człowiek. Jak mogę mu pomóc? Boże chroń mnie od uczucia gniewu. Bądź wola Twoja”.
Zacznijmy teraz pracę nad czwartą kolumną.

(Czytanie, str. 68, trzeci akapit)
,,Wróćmy do naszej listy (…) w jakich okolicznościach byliśmy samolubni, nie- uczciwi, egoistyczni lub wystraszeni.”
Powyższe cztery cechy stanowią istotę naszych błędów !

(Czytanie, str. 68, trzeci akapit)
,,Nawet jeśli zaistniała sytuacja (…) byliśmy skłonni je naprawić”

Wróćmy teraz do przykładów na tablicy i przyjrzyjmy się, co takiego My robi- liśmy w każdym z tych przypadków. Np. ,,Ja jestem samolubny, bo wymagam, aby moja mama mnie kochała”. (ego – ja myślę, że wiem, co inni ludzie powinni robić). Zapiszmy to używając tych słów kluczy. Będzie to nam później przy- datne przy pracy nad krokami 8 i 9 przy zadość uczynieniu.

Ad 2. przyjrzyjmy się strachom. Zrobimy dwukolumnową ,,inwenturę stra- chów”.

(Czytanie, str. 68. ostatni akapit)
,,Zwróćmy uwagę na słowo ,,lęk” (…)że sprawia on więcej kłopotów”.

W pierwszej kolumnie piszemy, czego się boimy w drugiej źródło tego lęku, np;

Lęk przed opuszczeniem –
Lęk przed zdradą –
Lęk przed policją –
Lęk przed utratą pracy –
Lęk przed odkryciem niekompetencji – niskie poczucie wartości

potrzeba wspólnoty
potrzeba miłości
łamanie prawa
potrzeby finansowe, potrzeba spełnienia

Wielka Księga twierdzi, że musimy się pozbyć tych lęków. Jak? Poprzez modlitwę!

(Czytanie, str. 69, drugi akapit)
‘’Nigdy przed nikim nie tłumaczymy się (…).i od razu zaczynamy uwalniać się od lęku”.
Przykład modlitwy:

,,Boże, proszę Cię usuń mój ,,lęk przed opuszczeniem „ i pokaż mi, kim chciał- byś abym się stał, mój ,,lęk przed zdradą” i pokaż mi, kim chciałbyś abym się stał…….., itd.” robimy tak z każdym lękiem na naszej liście. Jeśli będę spełniał wolę Boga to mogę mieć nadzieję, że wszystkie obawy znikną z mojego życia. W AA mówimy:

,,Jeśli postępujesz dobrze to dobre rzeczy cię spotykają”.

Ad 3. Przyjrzyjmy się teraz sprawie seksu. (Czytanie, str. 69,ostatni akapit)

,,Teraz o seksie (…) uspokoi silny popęd, któremu poddanie się sprawiłoby ból serca”

Przeprowadzając inwenturę zacznijmy od kolumny I, w której wpisujemy wszystkie osoby, z którymi mieliśmy stosunki seksualne w przeszłości. Za- cznijmy od dzieciństwa, zabawa w doktora również należy do tych przypad- ków. Obok zaznaczamy czy skrzywdziliśmy te osoby w jakikolwiek sposób, niekoniecznie seksualnie. Oczywiście może się zdarzyć, że niektórych z tych osób nie skrzywdziliśmy, Pozostałe przypadki będą później użyte do sporzą- dzenia listy w kroku ósmym.

W kolumnie II piszemy, co takiego zrobiliśmy tym ludziom, jak również, na czym polegały nasze błędy (egoizm, nieuczciwość, samolubność).

Kolumna III powinna odpowiadać na pytania ,,czy nie słusznie wywołaliśmy zazdrość, podejrzenia i przykrość?” jeśli tak to które.

Kolumna IV to tzw. lista rozwiązań, piszemy tu ,,jak powinniśmy byli wówczas postąpić”. Zwykle jest to odwrotność tego, co umieściliśmy w kolumnie II.

Powyższy fragment zawiera kilka sugestii dotyczących modlitwy w sprawie seksu np.

,,Prośmy Boga, aby pomógł, nam w ukształtowaniu naszego ideału w tej sfe- rze”,………

,,W naszych medytacjach zwracamy się do Boga z każdą poszczególną sprawą. Jeśli będziemy tego szczerze pragnęli otrzymamy właściwą odpowiedź”…….

Reasumując; uczciwie módlmy się i prośmy o wskazanie nam idealnego mode- lu, o opiekę w każdej wątpliwej sytuacji, o trzeźwość umysłu oraz o siłę po- trzebną do mądrego postępowania”.

Po modlitwie starajmy się wsłuchać, co Bóg chce przekazać. Musimy ufać, że to przyjdzie. Jeśli nadejdzie np. podczas porannej medytacji możemy to zapi- sać, po czym przegadać to ze sponsorem. Rozmowa z drugim człowiekiem jest zawsze pomocna.

Możemy zacząć praktykować krok X w momencie rozpoczęcia pracy nad kro- kiem IV.


Krok piąty

,,Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów”

Znaczenie słów; wyznanie, pokora, szczerość, odwaga, wybaczanie.
– Czy podczas pisania czwartego kroku, zauważyłem w sobie talenty, zalety (pozytywne strony swojego charakteru).

Warto zwrócić uwagę na pewne wytyczne dotyczące tego kroku zawarte w Wielkiej Księdze.

(Czytanie, str. 73, ostatni akapit)
,,…jeśli pominiemy ten ważny krok (…).opowiedzieli drugiemu człowiekowi ca- łej historii swojego życia”.

I dalej sugestie dotyczące powiernika: (Czytanie, str. 75, pierwszy akapit)

,,Musimy być wobec kogoś całkowicie uczciwi (…) Nie możemy jednak wyko- rzystać tego jako zwykłej wymówki dla ociągania się.”

I dalej, obietnice Kroku Piątego: (Czytanie, str. 76, drugi akapit)

,,Chowamy dumę do kieszeni (…) krocząc ramię w ramię z Duchem Wszech- świata”.

Co robimy po kroku piątym? (Czytanie, str. 76, ostatni akapit)

,,Po powrocie do domu (…) Czy nie próbowaliśmy zrobić zaprawy bez piasku?”

Uwaga
,,Po powrocie do domu”. Czyli zaraz po rozmowie ze sponsorem !


Krok szósty

,,Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakte- ru”

Znaczenie słów; gotowość, uwolnienie, całkowicie, pozbyć się, wyeliminować, defekt, charakter, przywara.

Kilka słów wyjaśniających tę tabelkę pomocną do pracy nad szóstym kro- kiem. Aby stać się gotowym do tego, aby Bóg uwolnił mnie od moich wad, ko- nieczne jest bym ją (wadę) zauważył, że jest we mnie i jest moja

– nikt mi jej nie uruchomił – tylko ja sam. Następnie muszę ją precyzyjnie na- zwać,(np. Kradłem, a nie kombinowałem, kłamałem, a nie koloryzowałem itd.) i stwierdzić fakt; wada jest we mnie i nie mogę jej sam, ani przy pomocy innego człowieka, stamtąd usunąć, tylko dlatego że tego chcę. To co mogę? Mogę tej wady nie używać, ale mogę też jej używać. Wybór należy do mnie. Żeby doko- nać rzetelnego (dobrego dla mnie) wyboru konieczne jest zobaczenie, przy-

jemnej strony wady. To ważne bym zdołał uświadomi sobie co mnie tak na- prawdę kusi (słodka strona).

Każda wada ma swoją ,,słodka stronę”. Kiedy kończy się ,,słodycz” wtedy na- stępuje przykrość ,,gorzka strona”. Muszę równie dokładnie zobaczyć
i uświadomić sobie istotę przykrości (goryczy). Dopiero wówczas mam możli- wość rzetelnie i świadomie porównać obie strony wady (przyjemność i przy- krość) i dokonać wyboru zgodnego z własnym poglądem.

Teraz , tak naprawdę, jestem gotowy (przygotowany) poprosić Boga, by usunął moją wadę a przynajmniej na początek zabrał mi obsesyjne myślenie. Bóg to czyni w czasie dla Niego odpowiednim. Widząc jasno, białą i czarną stronę, mogę (mając dystans) przekonać samego siebie o rezygnacji z mojej wady, albo jej dalszego używania (rubryka 4). Warto wiedzieć:,,Człowiek świadomy nie czyni zła”, i ,,Największym grzechem jest kaleczenie samego siebie”.

Jeszcze jedna uwaga: Celem 6 kroku jest praca nad charakterem (kształtowa- nie charakteru). Byśmy to czynili, Bóg – Stwórca – Natura, zakodował w nas te wady. Kiedy to pojmiesz, zrobisz solidny krok do trzeźwości.

Tabela do pracy nad VI krokiem

Wada,przy- wara, brak (coś,co prze- szkadza mi normalnie funkcjonowaćPrzyjemna strona wady (co mnie kusi, pociąga,oma mia, sprawia przyjemność)Przykra strona wady
(opisać precy- zyjnie te uczucia,lęki,wsty d)
Czy prawdziwie chcę
pozbyć się tej wady, przywary itd.? Co mogę zro- bić, by to uczynić?

Nie możemy się teraz zatrzymać musimy iść naprzód i podjąć kolejne działa- nie.
(Czytanie, str. 77. Pierwszy akapit)
,,Jeżeli na powyższe pytania możemy (…).by pomógł nam w uzyskaniu gotowo- ści”

Jak widzicie to bardzo proste. Wystarczy zadać sobie powyższe pytania i jeśli odpowiedz jest pozytywna przechodzimy do następnego kroku.


Krok siódmy

,,Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki” Znaczenie słów; pokora, usunięcie, braki, zwracanie się, duchowość.

 1. Czym jest pokora, jak ją rozumiem?
 2. Czy rozumiem różnice między pokorą, a upokorzeniem?
 3. Czy pokory należy się wstydzić?
 4. Czy można się jej nauczyć?

To nic innego jak tylko prosta modlitwa. (Czytanie, str. 77, drugi akapit)

,,Mój Stwórco chciałbym oddać Ci teraz (…)jako, że teraz będę czynił Twoją wolę. Amen”.

,,W ten sposób postawiliśmy Krok siódmy”

Można ten krok powtórzyć wielokrotnie. Krok siódmy nie stwierdza, że Bóg usunie nasze braki tylko, że my Go o to poprosimy! Nie próbujmy również za- stanawiać się jak On to zrobi, to już Jego sprawa zawodowa.

Po raz kolejny pokora staje się kluczem do rozwiązania.

Uwaga: w pierwotnej wersji krok siódmy brzmiał:
,,Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, na kolanach, aby usunął nasze braki”


Krok ósmy

,,Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim”

Zrozumienie słów: krzywda, gotowość, zadośćuczynienie, wybaczenie, prze- prosiny.

Tabela do VIII i IX kroku
Krok VIII Krok IX

Kogo skrzywdzi- łem?Jak skrzywdzi- łem?Jaki mam pomysł na zadośćuczy- nienie?Kiedy i jak za- dośćuczyniłem? Jakie uczucia temu towarzy- szyły?
Osoba i rodzaj doznanej krzywdyOpis sytuacjiWejście ,,w buty” osoby skrzywdzonej
Rodzaje krzywdy: Fizyczna Psychiczna Emocjonalna Duchowa Finansowa Seksualna

Odnieśmy się do naszej inwentury z kroku czwartego, zrobimy listę osób, któ- re skrzywdziliśmy swoim postępowaniem.

(Czytanie, str. 77, trzeci akapit)

,,Potrzebne jest teraz dalsze działanie (…) aby odnieść zwycięstwo nad alkoho- lem”.

Na podstawie kroku IV robimy nową listę, aby zobaczyć bardziej przejrzyście, komu powinniśmy zadośćuczynić. Według Wielkiej Księgi jest pięć różnych rodzajów zadośćuczynienia.

• Dotyczące tych, których nienawidzimy i do których trzymamy urazy • Dotyczące tych, którym jesteśmy winni pieniądze
• Dotyczące spraw związanych z łamaniem prawa (kryminalnych)
• Dotyczące problemów rodzinnych

• Dotyczące spraw, których już nigdy nie będziemy mogli naprawić.

Przy każdej z osób na liście, której chcemy zadośćuczynić stawiamy,,+” Przy każdej z osób na liście, której nie chcemy zadośćuczynić stawiamy ,,- ”

Niektórzy z nas są gotowi do zadośćuczynienia od razu, podczas gdy inni po- trzebują więcej czasu. Ci drudzy powinni modlić się o pragnienie zadośćuczy- nienia do momentu aż ono nadejdzie. Do tego czasu powinniśmy zająć się tymi przypadkami, które zaznaczyliśmy znakami +.


Krok dziewiąty

Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych”

Znaczenie słów; Zadośćuczynienie, osobiście, przeprosiny.

Tu nie chodzi o zwykłe przeproszenie, lecz o rzeczywiste działanie, poprawę, dowody zmiany.

Tylko działanie może dać rezultaty.
(Czytanie, str. 77, ostatni akapit, do str. 84 przed ostatnim akapitem)

,,Zapewne wciąż mamy jakieś obawy. Patrząc na listę znajomych z pracy i przy- jaciół, (…) .Jako ludzie Boga stoimy na własnych nogach: przed nikim się nie czołgamy”.

Na stronie 84 znajdują się obietnice kroku dziewiątego. (Czytanie, str. 84, ostatni akapit)

,,Jeżeli do tego etapu naszego rozwoju podejdziemy starannie (…) zawsze ma- terializują się , jeśli nad nimi pracujemy”.

Dobrym przykładem kroku dziewiątego jest historia Dr-a Boba.
Dr. Bob nie był w stanie utrzymać trwałej trzeźwości dopóki nie dokonał za- dośćuczynienia.

(Czytanie, str. 155, pierwszy akapit)

,,Kiedy nasz przyjaciel opowiedział nowo poznanemu mężczyźnie (…) którą niszczył przez trzydzieści lat ciężkiego picia”.

12 ,,Obietnic” Anonimowych Alkoholików (Fragment z VI rozdziału Wielkiej Księgi AA)

Jeśli pracujemy starannie nad naszym rozwojem, doznamy cudownego zdu- mienia, jeszcze zanim znajdziemy się w połowie naszej drogi i poznamy:

1. Co to jest ta nowa, nieznana wolność i prawdziwe szczęście.
2. Nie będziemy ani żałowali przeszłości, ani ,,zatrzaskiwali za nią drzwi”. 3.Zrozumiemy i przyswoimy sobie treść pojęcia ,,pogoda ducha”.
4. Doświadczymy co znaczy ,,doznawać spokoju”.

5. Niezależnie od tego, jak głęboko dane nam było upaść, ujrzymy i zrozu- miemy, że nasze doświadczenie może przynieść korzyści innym.
6. Zniknie przykre uczucie bezużyteczności i ciągłe rozczulanie się nad sobą. 7. Uwolnimy się od samolubstwa, znajdując w zamian zainteresowanie się

sprawami naszych przyjaciół.
8. Nasz egoizm rozpłynie się, opuści nas.
9. Zmieni się nasze nastawienie do życia, zmienią się także nasze oczekiwania. 10. Opuści nas strach przed ludźmi i obawa przed jutrem.
11. Nauczymy się jak radzić sobie w życiu z sytuacjami, które przedtem do-

prowadzały nas do picia.
12. Uświadamiamy sobie nagle , że oto Bóg czyni dla nas to, czego sami nie

moglibyśmy własnymi siłami nigdy zdziałać.

Czy są to obietnice przesadne ? Uważamy, że nie! Spełniały się one wśród nas. Czasami prędko – kiedy indziej powoli. Urzeczywistnią się one zawsze, nieza- wodnie, jeśli będziemy na ich rzecz pracować.
Dlatego sądzimy, że człowiek, który uważa, iż tylko wystarczy nie pić nie przemyślał wszystkiego. Zachowuje się jak farmer, który po zniszczeniu domu przez tornado, mówi do swojej żony: ,,Nie wiem czego, babo lamentujesz! Przecie duć przestało!”.

Kroki od IV do IX dotyczą rozliczenia się z przeszłością.


Krok dziesiąty

,,Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popeł- nianych błędów”

Znaczenie słów;obrachunek, moralność, błąd.

 1. Co to znaczy nadal?
 2. Od kiedy prowadzimy obrachunek, i jak często?
 3. Jakiej teraźniejszości dotykamy w tym kroku?

(Czytanie, str. 85, drugi akapit)
,,Powyższa myśl przenosi nas do Kroku Dziesiątego (…) pełni zapału zaczęli- śmy żyć w ten sposób”

,,Wkroczyliśmy w sferę życia duchowego”

Pomyślmy przez chwilę, Co to zdanie znaczy. Nie opieramy już naszego życia na naszej własnej woli, ale na woli Boga jakkolwiek Go pojmujemy. Podjedli- śmy tę decyzję przy kroku III. Nie my decydujemy tylko Siła Wyższa. Postarajmy się, w następnym fragmencie, odszukać inne kroki:

(Czytanie, str. 85, w połowie drugiego akapitu)
,,Naszym następnym zadaniem jest wzrastanie (…) miłości i tolerancji dla inny- ch – oto nasz kodeks postępowania”.

Tak więc, jeśli w ciągu dnia, zauważę, że któraś z moich wad charakteru daje o sobie znać nie muszę podejmować działania bazując na niej, po staremu. Jeśli jednak mimo wszystko postąpię zgodnie z moimi starymi nawykami to krok X daje mi wyraźne instrukcje, co robić, aby naprawić ten błąd. Po przejściu całe- go procesu rozpoznania danej wady rozmawiamy z osobą zaufaną, jeśli jest to konieczne, prosimy Boga, aby tę wadę usunął i dokonujemy natychmiastowe-

go zadośćuczynienia w przypadku, gdy kogoś skrzywdziliśmy. Następnie kie- rujemy nasze myśli w stronę kogoś, komu możemy okazać się pomocni, mo- żemy, więc np. pomóc komuś w pracy, żonie przy sprzątaniu, w sklepie czy w tramwaju jakiejś staruszce itp. Oczywiście to wszystko wymaga czasu i prak- tyki, ale z Bożą pomocą jest to wykonalne. Krok X jak i następny, XI, dotyczą codziennej dyscypliny.

Obietnice kroku X:

(Czytanie, str. 85, ostatni akapit)
,,Ponieważ odzyskaliśmy już zdrowy rozsądek (…) o ile zachowamy dobrą kondycję duchową.”

Oczywiście nie jesteśmy na zawsze wyleczeni z alkoholizmu ! (Czytanie, str. 85, ostatni akapit)

,,Łatwo jest zaniechać duchowego programu (…)Oto właściwy sposób jej uży- cia”.


Krok jedenasty

,,Staraliśmy się poprzez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kon- takt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia”

Znaczenie słów; więź, modlitwa, medytacja.

 1. Jakie mam doświadczenia wynikające z modlitwy i medytacji?
 2. Co mi pomaga w uzyskaniu więzi z Bogiem?
 3. Jak rozpoznaję wolę Boga wobec mnie?

(Czytanie, str. 86, przedostatni akapit aż do końca rozdziału)

,,Krok Jedenasty sugeruje modlitwę i medytację (…) aby dyscyplinował nas w ten prosty sposób, który właśnie przedstawiliśmy.”

Jak widzieliście w trakcie pracy nad wszystkimi krokami Wielka Księga bardzo często odwołuje się do modlitwy i medytacji. Na pierwszych 164 stronach,
do ,,Historii osobistych”, jest ich ponad 20.

Postarajmy się teraz o chwilę ciszy, aby móc zastosować to wszystko, o czym czytaliśmy w ostatnim fragmencie. Zrelaksujmy się i uspokójmy nasze umysły a potem pomódlmy się o uwolnienie od własnego ego.


Krok dwunasty

,,Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to po- słanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczy- naniach”

Znaczenie słów; posłanie AA, wszystkie poczynania, pogoda ducha, zasady, przebudzeni.

 1. Jak rozumiem to stwierdzenie ,,przebudzeni duchowo”?
 2. Czy jestem gotów pomagać innym?
 3. W jaki sposób wprowadzam nowe zasady w swoim życiu (dom, rodzina, praca, wspólnota), sponsorowanie?

Krok XII składa się z trzech części:

 1. Przebudzenie duchowe (w rezultacie pierwszych 11 kroków)
 2. Niesienie posłania innym alkoholikom.
 3. Stosowania tych zasad (pierwszych 11 kroków) we wszystkich naszychpoczynaniach.

Jeśli więc doznałeś przebudzenia duchowego jesteś gotowy, aby pomagać in- nym w pracy nad krokami, nieść posłanie.

Rozdział 7, ,,Praca z innymi”, jest całkowicie poświęcony krokowi XII. Sugeru- jemy, aby przeczytać go w całości, ale teraz zwróćmy uwagę na kilka tylko fragmentów.

(Czytanie, str. 90, pierwszy akapit)
,,Praktyczne doświadczenie dowodzi, że nic lepiej nie umacnia niezależności od alkoholu (…) są jasną stroną naszego życia”.

(Czytanie, str. 91, pierwszy akapit)
,,Gdy znajdziesz potencjalnego kandydata do Wspólnoty Anonimowych Alko- holików(…) winni oni być cierpliwi zdając sobie sprawę z tego, że mają do czy- nienia z chorym człowiekiem.”

Następne rozdziały 8, 9, 10 i 11 wszystkie dotyczą stosowania tych zasad we wszystkich naszych poczynaniach. Czasem pomijamy je, ale jest w nich wiele wartościowych i pomocnych informacji i sugestii.


Dodatek do pracy nad krokami.

PRZYKŁADOWA LISTA OSÓB I INSTYTUCJI DO TABEL 4 KROKU (podpo- wiedź)
Bóg
Ja sam

Alkohol
Rodzice
Bracia, siostry Ciotki, wujkowie Kuzyni, kuzynki Żona, mąż
Córki, synowie Wnukowie, wnuczki Była żona, były mąż Dzieci

Sąsiedzi
Sublokatorzy
Właściciele domów, w których mieszkałem Szef, szefowa
Współpracownicy
Przyjaciółka, koleżanki
Przyjaciele, koledzy
Ekspedientki
Wspólnicy
Nauczyciele, lekarze
Adwokaci, prawnicy, sędziowie
Policja
Księża, kler, Kościół
Agenci ubezpieczeniowi
Mechanicy samochodowi
Kelnerki, kelnerzy

Rywale, rywalki (w podbojach erotycznych) Kierowcy samochodowi
Motocykliści, rowerzyści
Przechodnie

Prostytutki
Psy, koty
Banki
Urzędy skarbowe Hotele, motele Władza w ogóle

CECHY CHARAKTERU (podpowiedź)

1. EGOIZM

 1. chytrość
 2. chciwość
 3. zawiść
 4. obżarstwo, łakomstwo
 5. lenistwo
 6. zazdrość
 7. zaborczość

2.NIEUCZCIWOŚĆ

 • złodziejstw
 • plotkowanie
 • złodziejstwo
 • kłamliwość, koloryzowanie,
 • minimalizowanie
 • manipulowanie
 • udawanie
 • użalanie się
 • racjonalizowanie

3. EGOCENTRYZM, STRACHLIWOŚĆ

 • kłótliwość
 • obraźliwość
 • pogarda
 • lekceważenie
 • kontrolowanie
 • próżność
 • arogancja
 • perfekcjonizm
 • pesymizm
 • przewrażliwienie
 • fałszywa duma

4. LEKKOMYŚLNOŚĆ, NIEROZWAGA

 • nikotynizm
 • kompulsywna masturbacja
 • cudzołóstwo
 • impulsywność
 • nieodpowiedzialne zakupy
 • brak przewidywania i logicznego myślenia o konsekwencjach swoich czynów

Do zmysłów należy:

 • wzrok
 • słuch
 • węch
 • smak
 • dotyk, włącznie z całym układem nerwowym ciała, którym jest zewnętrznąwrażliwością na zimno, ciepło i wewnętrzna wrażliwość na podnietę i eksta-zę ciała.
 • Instynkt

Do instynktu należy:

• lęk
• głód
• popęd seksualny
• ego, czyli pragnienie życia i dominacji (za wszelką cenę) • pamięć instynktowna

Człowiek posiada pamięć zmysłową, instynktowną jak również intelektualną, czyli rozumową. Instynkt jest to prymitywna funkcja mózgu, natomiast rozum jest funkcją du- szy.

Natura duszy ukryta jest w jej funkcjach, którymi są:

 1. rozum
 2. wyobrażania
 3. wola
 4. emocje
 5. pamięć intelektualna

Rozum ma własne funkcje, nazywamy je ,,władzami duszy”.

 1. proces myślenia
 2. nadzieja
 3. zdrowy rozsądek i świadomość
 4. wiara

Zdolność myślenia i zdrowy rozsądek to tak zwana inteligencja, która u każ- dego człowieka jest na innym poziomie.

Emocje dzielą się na takie uczucia jak:

 1. radość
 2. samolubstwo
 3. miłość
 4. nienawiść
 5. smutek
 6. pycha lub pokora
 7. lęk intelektualny
 8. upodobania
 9. zazdrość
 10. pożądliwość
 11. gniew

Natura ducha składa się:

 1. podświadomość
 2. nad świadomość
 3. sumienia