Warsztaty 12 kroków AA

Gdzie:
O.W.NIAGARA
ul. Isepnicka 29
34-312 Międzybrodzie Żywieckie

Kiedy:
20-22 Listopad 2020

Koszt warsztatów:
220zł nocleg + pełne wyżywienie
10 zł akredytacja
10 zł koszt materiałów
RAZEM: 240zł

Osoby do kontaktu:

Sebastian
tel. 509913048
e-mail: sokolowskisebastian69@gmail.com
Rafał
tel. 507870930
e-mal: sitg1@wp.pl

Ania
tel. 782494881
e-mail: akwbb@wp.pl

Trzydniowe warsztaty programu zdrowienia AA obejmują wszystkie 12 kroków AA, przy czym są one podzielone na cztery grupy:

  • grupa kroków: I -III
  • grupa kroków: IV -VII
  • grupa kroków: VI -IX
  • grupa kroków: X -XII

Uczestnik sam decyduje w jakiej grupie chce pracować na warsztatach.

Pytania do kroków zawarte w materiałach warsztatowych opracowane są w oparciu o literaturę AA (Anonimowi Alkoholicy oraz 12kroków 12tradycji). Każde pytanie poparte jest cytatem z książki „Anonimowi Alkoholicy” i „12 kroków, 12 tradycji”.

Program warsztatów

PIĄTEK, 20 listopada 2020

15:00 -16:30 -zakwaterowanie
16:30 -18:00 -miting dla chętnych
Temat: Po co przyjeżdżam na warsztaty?
18:45 -19:45 -kolacja
19:45 -19:50 -spotkanie organizacyjne – prowadzą Organizatorzy
20:00 -21:30 -miting spikerski
21:30 – miting nocny dla chętnych

SOBOTA, 21 listopada 2020

7:00 – 7:30 wspólna medytacja dla chętnych
8:00 – 8:30 śniadanie
8:45 – 12:30 zajęcia warsztatowe w grupach
12:45 -15:00 -obiad, czas wolny
15:00 -17:45 -zajęcia warsztatowe w grupach
18:00 -19:00 -kolacja
20:00 -22:00-miting dla chętnych. Temat: Pierwsze kroki we wspólnocie.
22:15 miting nocny

NIEDZIELA, 22 listopada 2020

6:00 – 7:50 -miting III kroku
8:00 – 8:30 -śniadanie
8:45 -12:30 -zajęcia warsztatowe w grupach
13:00 sprawy organizacyjne -pożegnanie, poprowadzą Organizatorzy
13:30 obiad

Zaliczka
Zaliczki można wpłacać do dnia 31 października bezpośrednio osobie do kontaktu bądź na konto bankowe: Sebastian Sokołowski

Nr konta: 7310902835000000014308 9436
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko osoby, której wpłata dotyczy z dopiskiem Niagara

Kwota: 100 zł/os.

Liczba miejsc ograniczona

Dbając o nasze ś rodowisko, prosimy uczestników warsztatów o zabranie ze sobą swojego ulubionego kubka 🙂