52. Konferencja Służby Krajowej AA – „50 Lat Wspólnej Drogi” 18-21 Kwietnia 2024 r.

Pytania do 52. KSK

Na  stronie 52. Konferencji Służby Krajowej są już dostępne wszystkie aktualne pytania oraz propozycje rekomendacji. Zachęcamy do zapoznania się i przedstawienia w swoich grupach.
13 Pytań 
21 Propozycji Rekomendacji

Zachęcamy do zapoznania się i przedstawienia w swoich grupach.
Poniżej zestaw archiwum pytań  od 36 KSK do 51 KSK AA
ARCHIWUM PYTAŃ
We wszystkich swoich poczynaniach Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce ma się kierować duchem Tradycji AA, dbając o to, by sama nigdy nie stała się ośrodkiem niebezpiecznego bogactwa lub władzy. (…) Żaden z członków Konferencji nie może mieć nieuzasadnionej władzy nad innymi. Wszystkie ważne decyzje powinny być podejmowane w drodze dyskusji i głosowania, i – jeśli to tylko możliwe – jednomyślnie. Działania Konferencji nigdy nie mogą powodować pociągnięcia jej członków do odpowiedzialności karnej lub wywołania publicznej polemiki.
Konferencja nigdy nie będzie rządziła i – tak jak Wspólnota, której służy – na zawsze pozostanie demokratyczna w duchu i działaniu.

Karta Konferencji po 51 KSK