Historia ruchu AA na Podbeskidziu

Intergrupa „Podbeskidzie”

Intergrupa „Podbeskidzie” powstała w 1993 roku. Wyłoniła się z istniejącej w tamtym czasie Intergrupy „Galicyjskiej”. Przedstawiciele grup tworzących nową intergrupę już od paru lat uczestniczyli w spotkaniach Intergrupy „Galicyjskiej”. Rozwój wspólnoty, powstawanie coraz większej ilości nowych grup potwierdziło konieczność stworzenia nowej intergrupy, a doświadczenie i chęć niesienia posłania ówczesnych aowców rejonu Podbeskidzia szybko przynosi owoce. Intergrupa organizuje punkt kontaktowy, który znajduje się w Bielskim Centrum Trzeźwości przy Ul. Inwalidów 6. I mimo pojawiających się tu i ówdzie rozdźwięków, utrzymuje się rozwój aowskich szeregów.

W 1996 roku zmieniają się struktury całej wspólnoty AA w Polsce. Zostaje utworzonych 13 regionów. W naszym terenie powstaje region z siedzibą w Krakowie. W styczniu 1997 roku odbyła się I Konferencja Regionalna nowego Regionu „Galicja”, do którego przystępuje Intergrupa „Podbeskidzie”, która poprzez swoich delegatów aktywnie uczestniczy w pracy na rzecz rozwoju wspólnoty.

1 września 2007 roku w Bielsku – Białej alkoholicy w radosnych nastrojach spotkali się na Zlocie Radości Regionu „Galicja” połączonego z XX – leciem AA na Podbeskidziu.

Mija kolejnych 5 lat. Intergrupa „Podbeskidzie” organizuje Zlot Radości Regionu Galicja 1 września 2012 roku w Międzybrodziu Żywieckim pod hasłem „Z Sercem i Radością do Trzeźwości”. W tym czasie w rejonie Podbeskidzia powstało około 110 grup. Część z nich po paru miesiącach, czy nawet latach przestała istnieć. W chwili obecnej istnieje ponad 80 grup. W zakładach karnych działają 3 grupy. Około 40 grup współpracuje w niesieniu posłania w ramach Intergrupy „Podbeskidzie”.

Mija 10 lat.Intergrupa „Podbeskidzie” ciągle się rozwija, trwa w jedności i gotowości. Przyjaciół przybywa. Pojawia się też coraz więcej kobiet. One również pragną zdrowieć i dzielić się doświadczeniem. Nawet pandemia nie przeszkodziła w niesieniu posłania, wręcz przeciwnie. Znaleźliśmy nowy sposób – telemitingi oraz mitingi online. Dzięki nim jesteśmy teraz wszędzie i dla wszystkich. 

W dniach 17 – 19 czerwca 2022 roku, w Szczyrku ma miejsce kolejny Zlot Radości Regionu Galicja, tym razem pod hasłem „Trzy Legaty AA”.Jest onopołączone z 35-leciem AA na Podbeskidziu.

Poniżej historia powstawania grup AA na Podbeskidziu.