Mityngi dla osób g/Głuchych i Słabosłyszących

Zapraszamy na mityng „Świat Głuchy i Słabosłyszący” z tłumaczeniem na polski język migowy oraz napisami w języku polskim.

Odbywają się w każdą niedzielę, o godzinie 19:00 na platformie Google Meet.

Informacje i szczegóły znajdziecie na tej stronie internetowej.

Ważne!

Mityng jest przeznaczony również dla osób niedosłyszących. Na spotkaniu dostępne są napisy na bieżąco ukazujące wypowiedzi uczestników. Jeśli masz niedosłuch i podczas mityngów nie słyszysz części wypowiedzi lub sprawia to Tobie trudność – taka transkrypcja mowy na tekst może Ci pomóc.

Jeśli znasz osoby z niepełnosprawnością słuchu mające problem alkoholowy – prosimy, przekaż tę informację.

zespół ds. osób g/Głuchych i słabosłyszących