Nowa informacja w sprawie książki Głosy Kobiet

Drogie Przyjaciółki i Przyjaciele!

Przedłużamy termin zbierania tekstów do polskiej wersji książki Głosy kobiet w AA – do końca roku 2024

    „My, Anonimowi Alkoholicy, jesteśmy wspólnotą mężczyzn i kobiet”.
Jak pokazuje Wielka Księga w 1955 r. kobiety stanowiły ponad 15% wszystkich członków AA (str. XXVI ), w 1976 r – więcej niż ¼ (str. XXIX), natomiast w Polsce w roku 2018 – około 21 % (wyniki ankiety przeprowadzonej w latach 2017- 2018).
Rozpoczynamy prace nad nową pozycją literatury zawierającą historie kobiet: Głosy kobiet w AA (w wersji polskiej). Będzie to książka o tym, w jaki sposób uzyskały one trzeźwość w AA i jak Wspólnota oraz Program AA odmieniły ich życie. Nie zabraknie w nich miejsca na ważne wątki wspólne dla uzależnionych kobiet.
Prosimy Was o opisanie i wysłanie do nas swoich doświadczeń według szablonu: Jaka kiedyś byłam, co się ze mną stało, jaka jestem obecnie.
A oto lista sugerowanych tematów dodatkowych, które mogłyby się pojawić w Waszych historiach osobistych:

• Stereotyp kobiety alkoholiczki
• Młode kobiety w AA
• Relacje z mężczyznami – we Wspólnocie i poza nią, w tym m.in.
       –  kobiety, które mają sponsora-mężczyznę,
       –  kobiety, które zostały otoczone w AA (właściwą) opieką przez mężczyzn
       –  ofiary tzw. 13 kroku

• Sponsorowanie
• Grupy kobiece
• Spotkania, warsztaty i zloty dla kobiet
• Inne kobiety w AA – konkurencja czy współpraca?
• Wysokofunkcjonujące alkoholiczki
• Samotne matki
• Powroty do AA po zapiciu
• Odkrywanie kobiecości na Programie AA
• Trzeźwienie na emeryturze
• Kobiety w służbach
• Różne rodzaje orientacji seksualnej

Sugerowana długość tekstu: 10-15 tysięcy znaków (liczonych ze spacjami), 5-8 stron maszynopisu.
Aby tekst podlegał dalszej edycji, niezbędne jest przeniesienie praw autorskich na Fundację BSK AA (formularz tu).

Materiały prosimy przesyłać na adres wydawnictwa@aa.org.pl do końca roku 2024.

Rada Powierników SK AA w Polsce