Nowe wydanie książki „Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji” już dostępne!

Informacje – Wydawnictwa – Literatura

Informujemy, że jest już dostępne zmienione wydanie książki Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji, dostosowane do IV wydania książki Anonimowi Alkoholicy. Jest to realizacja rekomendacji numer 1 do 51. Konferencji Służby Krajowej.Rekomendacja miała następującą treść:
51. Konferencja Służby Krajowej akceptuje wydanie książki Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji po dostosowaniu jej tekstu do IV wydania książki Anonimowi Alkoholicy.

Wydanie: Warszawa 2024
Wydawca: Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce
Liczba stron: 184
Cena: 24 zł

Książka można nabyć między innymi TUTAJ