Ogłoszenie

 

Służba W Powierniczym Zespole Ds. Infrastruktury IT

Rada Powierników SK AA w Polsce poszukuje czynnego zawodowo informatyka lub webmastera – uczestnika Wspólnoty AA, do służby w Powierniczym Zespole ds. Infrastruktury IT. Szczególnie preferowani są kandydaci mający doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu technologii webowych (głównie WordPress), pełniący obecnie lub w przeszłości służbę łącznika internetowego w intergrupie lub regionie. Zgłoszenia kandydatów, zawierające krótką informację o wykształceniu, umiejętnościach oraz przebiegu służby we Wspólnocie AA należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@it.aa.org.plw terminie do 30 listopada 2023 roku

Rada Powierników SK AA w Polsce