Prośba redakcji biuletynu AA Grapevine

Zwrócili się do nas przyjaciele z biuletynu AA Grapevine z prośbą o nadsyłanie tekstów do numeru opisującego jak wygląda AA na całym świecie. Poniżej pełna treść komunikatu. Zachęcamy do udziału w tym anglojęzycznym wydarzeniu.
              
  AA Around the World (stories due Dec. 1, 2024) AA Grapevine is looking for stories about what AA is like in other cities and countries around the world. Do you attend AA meetings outside of the U.S. and Canada? How are they different, how are they the same? Have you helped AA get started somewhere? What are some of the challenges or concerns? Let’s hear what AA meetings are like in other parts of the world!(stories can be from 300 to 1200 words) Send your story to:
https://www.aagrapevine.org/submit-your-story