Przypominamy O Ankiecie Anonimowych Alkoholików W Polsce.

Przypominamy o ankiecie Anonimowych Alkoholików w Polsce.
Wersję papierową możesz przekazać (poprzez mandatariusza) do intergrupy lub wysłać na adres: Fundacja BSK AA w Polsce 00-950 Warszawa skr. poczt. 243.
Termin zbierania ankiet upływa z końcem 2023 roku.
 
POBIERZ WERSJĘ PAPIEROWĄ
 
WYPEŁNIJ WERSJĘ ONLINE
 
Zespół przygotowania badania „Anonimowi Alkoholicy w liczbach 2022”
 
Rada Powierników SK AA W Polsce