Przypomnienie – Zaproszenie – prośba z Mołdawii

Szanowni Przyjaciele,
Serdecznie witamy Was w imieniu Anonimowych Alkoholików Mołdawii! Z radością ogłaszamy nasze nadchodzące Forum z okazji 33 rocznicy AA w Mołdawii, które odbędzie się 31.08.2024 w Kiszyniowie. To Forum zapewnia unikalną możliwość wymiany doświadczeń, wsparcia i wzajemnego zrozumienia między uczestnikami AA. Zapraszamy Was do wzięcia udziału w naszych dyskusjach, seminarium i spotkaniach grupowych, które pomogą wzmocnić naszą wspólną misję. Oferujemy także różnorodne możliwości komunikacji, nauki i współpracy z członkami AA z innych państw, włączając Wasze, aby razem pracować nad wspólnymi celami i dążeniami. Będziemy wdzięczni za potwierdzenie Waszego udziału w naszym Forum, abyśmy mogli zorganizować Wasze przybycie i zapewnić Wam wszystkie niezbędne informacje na temat wydarzenia. Nie możemy się doczekać spotkania z Wami na naszym 33-leciu Forum!
Z poważaniem,
Centralne biuro serwisowe Anonimowych Alkoholików Mołdawii
aamoldova.org@gmail.com
https://aamoldova.org/

Уважаемые друзья,
Сердечно приветствуем вас от имени сообщества Анонимных Алкоголиков Молдовы! Мы рады объявить о нашем предстоящем 33-летнем форуме, который состоится 31 августа в городе Кишинев. Этот форум предоставляет уникальную возможность обмена опытом, поддержки и взаимопонимания между участниками АА. Мы приглашаем вас принять участие в наших дискуссиях, семинарах и групповых встречах, которые помогут укрепить нашу общую миссию. Мы также предлагаем разнообразные возможности для общения, обучения и взаимодействия с членами АА из других стран, включая ваше, чтобы совместно работать над общими целями и стремлениями. Будем признательны за ваше подтверждение участия в нашем форуме, чтобы мы могли организовать ваш приезд и предоставить вам все необходимые сведения о мероприятии. С нетерпением ждем встречи с вами на нашем 33-летнем форуме!
С наилучшими пожеланиями,
Центральный офис обслуживания Анонимных Алкоголиков Молдовы
aamoldova.org@gmail.com
https://aamoldova.org/