Spotkania grup AA

Rada Powierników
Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości wznowienia mityngów oraz wobec dynamicznych zmian przepisów w tym zakresie sugerujemy służebnym grup śledzenie komunikatów władz oraz bezpośredni kontakt z lokalnymi organami administracji państwowej tj. Sanepidem, Strażą Miejską, Policją itp. w celu uzyskania wytycznych w tej sprawie. Ważne jest uwzględnienie w pytaniu specyfiki warunków lokalowych grupy.

1 czerwca 2020 r.
Rada Powierników Służby Krajowej