Strona internetowa dla Osób Głuchych i Słabosłyszących

Drogie Przyjaciółki i Przyjaciele Anonimowi Alkoholicy,

Zespół do spraw Osób g/G i Słabosłyszących Intergrupy AA Dolina Warty udostępnia link do nowo powstałej strony AA dedykowanej niesieniu posłania alkoholikom g/Głuchym i Słabosłyszącym.

Adres naszej strony: www.glusi-aa.pl

Z podziękowaniami
Zespół ds. Osób g/Głuchych i Słabosłyszących