Terminy spotkań do Kalendarza Ściennego

Uprzejmie informujemy, że planujemy wydanie kalendarza na kolejny, 2025 rok. Dlatego prosimy o zgłaszanie terminów warsztatów, zlotów, spotkań na adres kalendarium@aa.org.pl do 15 lipca 2024*.
* z adnotacją czy informacja dotyczy kalendarza ściennego, czy internetowego Kalendarium