Warsztaty 12 KROKÓW AA w Międzybrodziu Żywieckim, 4-6 listopada 2022

Grupy AA Podbeskidzie, zapraszają na Warsztaty „12 kroków” w Międzybrodziu Żywieckim w dniach 4 – 6 listopada 2022.

Trzydniowe warsztaty programu zdrowienia AA obejmują wszystkie 12 kroków AA, przy czym są one podzielone na cztery grupy:
– grupa kroków: 1 -3
– grupa kroków: 4 – 7
– grupa kroków: 6 – 9
– grupa kroków: 10 – 12
pracować na warsztatach.

Informacje szczegółowe wkrótce.

Osoby do kontaktu dostępne po 18:00:

Ania e-mail: akwbb@wp.pl

Rafał e-mal: sitg1@wp.pl

Marcin e-mail:marcinhandzlik1@gmail.com

Koszt łączny warsztatów to: 300 zł
(nocleg + pełne wyżywienie: 260 zł, koszty organizacyjne: 20 zł, koszt materiałów: 20 zł)
Ognisko płatne oddzielnie.

Zaliczkę można wpłacać do 10 października 2022 osobie do kontaktu bądź na konto bankowe: Marcin Handzlik Nr konta: 06 2490 0005 0000 4100 7117 6932
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko osoby, której wpłata dotyczy z dopiskiem „Niagara”.
Kwota zaliczki: 100 zł /os.
Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail do kontaktu.

Szczegółowe informacje w ulotce do pobrania poniżej: