Świadectwa

„Zamek” Bulowice

4 lutego 1989 roku doszło do pierwszego mityngu założycielskiego w bulowickim zamku. Uczestniczyli w nim Ci, którzy zaszczepili ideę ruchu...