„Beskid – Błonie” Bielsko – Biała

Zalążkiem powstania pierwszej grupy w Bielsku – Białej były częste spotkania dwóch przyjaciół, o których chciałbym wspomnieć w historii tej grupy. Tadeusz – jeden z pionierów ruchu AA na Podbeskidziu i inicjator powstania wielu grup w następnych latach, oraz Wiesław – terapeuta z bulowickiego oddziału leczenia odwykowego, przyjaciel i gorący sympatyk ruchu AA, autor „Historii ruchu AA na Podbeskidziu w zarysie” – broszurki wydanej w Bielsku – Białej w 1994 roku.

Temat ruchu AA pojawił się w ich rozmowach w styczniu 1988 roku, i od tego momentu zaczęło się….. Wiele godzin spędzili na tym, aby opracować formułę pierwszego mityngu. Mozolnie zachęcali uczestników czwartkowych spotkań terapeutycznych bielskiej przychodni przy Ul. Hibnera 12, w których jeszcze na tamten czas nie było pełnej aprobaty dla idei ruchu.

Wiosną 1988 roku w progach tejże przychodni zaczęli pojawiać się aowcy z grupy „Przeznaczenie”, i w ten sposób rozpoczęły się spotkania bielskich aowców w czwartki o godzinie 17.00 – przez szereg miesięcy wspierane przez aowców z Oświęcimia. Wkrótce okazało się, że skąpa na początku grupka rozrastać się poczęła i to w szybkim tempie, a mityngi kończyły się grubo po godzinie 20.00. Od października 1988 roku grupa przyjęła nazwę „Błonie” i dała fundament pod dynamiczny rozwój ruchu AA w Bielsku – Białej i na Podbeskidziu.

W 1992 roku powstała grupa „Beskid”. W1993 roku grupy połączyły się i już pod nawą „Beskid – Błonie” kontynuowały wspólnie swoją działalność, spotykając się na mityngach w każdy wtorek w pomieszczeniach BTC przy Ul. Inwalidów 6. Nie ominęły tej grupy także trudne chwile. Po roku 2000 grupa zawiesiła swoją działalność. W 2004 roku grupa reaktywowana po trzyletniej przerwie i obecnie znowu jest z nami uczestnicząc w spotkaniach intergrupy.